IPA Sverige har sorg

Hem » Aktuellt » IPA Sverige har sorg

Den 21 juni 2021, på årets längsta dag, somnade Roy Stragnér in efter en tids sjukdom i sitt hem i Göteborg. Roy hade sin närmaste familj vid sin sida i detta avsked. Roy Stragnér lämnar sonen Robert med hustru Madeleine, barnbarnen Emmy, Johanna, Sebastian, Carl samt många vänner efter sig.

Roy Stragnér föddes i Björkängs församling (idag Töreboda) den 27 mars 1930. Han gjorde en god karriär inom polisen. Han var bland annat under tre år Sveriges första sambandsman i Nederländerna under vilket han la grunden till en verksamhet som fortfarande bedrivs. Det var även från Nederländerna hans framlidna hustru Arina kom. En hustru han var gift med under mer än 60 år. Roy Stragnér var en bildad man och uppskattad kollega.

IPA Sverige minns Roy Stragnér som en av de medlemmar som under sina mer än 50 år som medlem satte Sverige på kartan internationellt. Efter att ha blivit medlem i IPA fann han sig snabbt vara vald president för den svenska sektionen. Han blev internationellt uppmärksammad i samband med IEC-mötet i Göteborg 1977. Han var mellan åren 1982 och 1985 internationell 2:e vice president, 1985-1988 internationell 1:e vice president och åren 1988-1994 IPA:s internationelle president.

För Roy Stragnér var familjen viktig. IPA kom därnäst och in i det sista följde han IPA:s utveckling genom bland annat IPA Newsletter och telefonsamtal med aktiva medlemmar.

Vi sänder våra kondoleanser till Roy Stragnérs familj i denna stund av saknad. Vi minns honom i ljust minne och tacksamhet för vad han gjorde för enskilda medlemmar och IPA i stort.

I stor saknad,

May-Britt V. R. Ronnebro                       Ivan Sokolowski
Fd. President                                            President

Kondoleanser kan sändas till: Robert Stragnér, Lekullen 11, 433 70 Sävedalen, Sverige