Regioner och grupper

Sju regioner för att komma medlemmarna nära

Ta del av våra regioner där du kan läsa hur vi är fördelade och kontaktinformation.
Ett flertal av våra regioner har även lokala grupper för att komma våra medlemmar ännu närmare.
Tillsammans är vi 5 334 medlemmar år 2021.

IPA Sverige

IPA svenska sektionen är indelad i sju regioner. Tidigare var föreningen uppdelad i nio regioner, men med tanke på att Polismyndigheten omorganiserades år 2015 så valde IPA Sverige att följa de regiongränser som Polisen hade. Beslut om detta togs på kongressen i Borås år 2016.

Våra medlemmar arbetar inom hela Polismyndigheten samt Säkerhetspolisen.

Förutom regionstyrelser finns även lokala grupper. Nedan är våra regioner:

IPA Region Syd

Region Syd innefattar polisområdena Malmö, Nordvästra Skåne, Södra Skåne, Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg.
Antal medlemmar: 1 319 (år 2021)
Aktiva grupper: IPA-grupp Malmö, IPA-grupp Nordvästra Skåne, IPA-grupp Carlskrona och IPA-grupp Hässleholm
Vilande grupper: IPA-grupp Kronoberg, IPA-grupp Kristianstad och IPA-grupp Kalmar
E-postadress: syd@ipa-se.org

IPA Region Väst

Region Väst innefattar polisområdena, Storgöteborg, Halland, Skaraborg, Fyrbodal och Älvsborg.
Antal medlemmar: 1 018 (år 2021)
Aktiva grupper: IPA-grupp Varberg och IPA-grupp Halmstad
E-postadress: vast@ipa-se.org

IPA Region Mitt

Region Mitt innefattar polisområdena, Gävleborg, Västmanland och Uppsala.
Antal medlemmar: 628 (år 2021)
Aktiva grupper: IPA-grupp Uppsala, IPA-grupp Gävleborg och IPA-grupp Västmanland
E-postadress: mitt@ipa-se.org

IPA Region Öst

Region Öst innefattar polisområdena Södermanland, Östergötland och Jönköping.
Antal medlemmar: 469 (år 2021)
Aktiva grupper: IPA-grupp Östergötland
Vilande grupper: IPA-grupp Jönköping och IPA-grupp Värnamo
E-postadress: ost@ipa-se.org

IPA Region Nord

Region Nord innefattar polisområdena Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland.
Antal medlemmar: 410 (år 2021)
Aktiva grupper: IPA-grupp Skellefteå, IPA-grupp Lappland, IPA-grupp Sundsvall/Härnösand
E-postadress: nord@ipa-se.org

IPA Region Stockholm

Region Stockholm innefattar polisområdena Syd, City, Nord och Gotland.
Antal medlemmar: 978 (år 2021)
Aktiva grupper: IPA-grupp Gotland
E-postadress: stockholm@ipa-se.org

IPA Region Bergslagen

Region Bergslagen innefattar polisområdena Värmland, Dalarna och Örebro.
Antal medlemmar: 512 (år 2021)
Aktiva grupper: IPA-grupp Värmland, IPA-grupp Dalecarlia och IPA-grupp Karlskoga.
Inaktiv grupp: IPA-grupp Örebro
E-postadress: bergslagen@ipa-se.org