Bli medlem

Är du polisanställd i Sverige kan du bli medlem i IPA

IPA är en fantastisk organisation, som sedan sin start 1950 fört samman polisanställda
till att mötas och utbyta erfarenheter, kunskap och vänskap.
Det är bara du själv som sätter gränserna!

Bli medlem i en vänskapsförening för polisanställda i hela världen som passar alla människor oavsett bakgrund.

Fördelar med att bli medlem i IPA

Är du en social person som gillar att möta människor både hemma och borta så är IPA-medlemskap något för dig. IPA Sverige erbjuder många arrangemang inom och mellan våra regioner för att skapa en gemenskap.

Tycker du även om att resa utomlands kan IPA hjälpa dig med kontakter i andra länder. Det ger dig tillfälle att fördjupa dina språk-, kultur- och tjänstekunskaper eller en hobby i kontakten med andra medlemmar. Genom IPA kan du boka boende på IPA-husen som är ett tryggt och billigt boende. Inbjudningar kommer från andra medlemsländer om intressanta resmål och vänskapsträffar runt om i världen.

Våra familjer kan också delta i de flesta aktiviteter IPA arrangerar, varför medlemskapet öppnar upp många möjligheter. Dina barn kan som exempel delta i ungdomsutbyten och ungdomsmöten.

Har du intresse kan du åka till IBZ Schloss Gimborn – IPA:s utbildningscentrum – i Tyskland där du kan delta i olika seminarier. Seminarierna är tjänstenära ämnen som du inte hittar på någon polishögskola. Seminarierna är öppna för alla medlemmar med intresse för polisfrågor. Du kan även få stipendium vid deltagande.

Medlemskort

Som medlem i IPA får du från och med år 2021 ett digitalt medlemskort som ger dig kontakter i nästan hela världen. Önskar du få ett fysisk kort är även detta möjligt mot en liten kostnad.

Kostnad

Medlemsavgiften är 215 kronor per år (gäller år 2023).

Formulär för medlemsansökan

Fyll i nedan formulär för att ansöka om att bli medlem. Du kommer sedan bli kontaktad av medlemsansvarig för information om hur du betalar in medlemsavgiften samt får ditt digitala medlemskort. Formuläret är skapat i vårt medlemshanteringssystem i MyClub.

Medlemsförbindelse

Jag ansöker om medlemskap i IPA Svenska sektionen och förbinder mig att följa sektionens stadgar och beslut samt förbinder jag mig att följa FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Om medlemskapet upphör ska jag återlämna/radera det digitala IPA-medlemskortet.

GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress och privat e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera medlemsavgift, medlemskort, kommunikation och information.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är denna medlemsansökan. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem samt ett år efter avslutat medlemskap.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de IPA Sverige samarbetar med för att kunna administrera medlemskapet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är medlemsregisteransvarig i IPA Sverige. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på asstreasurer@ipa-se.org. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Genom att fylla i nedan formulär godkänner du denna medlemsförbindelse och tillåter att IPA Sverige sparar och behandlar dina uppgifter enligt ovan.

Klicka här för att fylla i din ansökan (nytt fönster öppnas).