Vänskap mellan kollegor är viktigast

Hem » Aktuellt » Vänskap mellan kollegor är viktigast

IPA|FOKUS – 13 augusti, 2021

BIld av <a href="https://pixabay.com/sv/users/marjattacajan-229237/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=334371">Marjatta Caján</a> från <a href="https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=334371">Pixabay</a>

Det är mitten av augusti och solen skiner över Sveaborg när den finländska poliskollegan och IPA-medlemmen Mikko visar runt den svenska och danska delegationen på ön. Bland annat får de göra ett besök på den lilla brandstationen där två brandmän arbetar. På ön bor cirka 800 människor och därför finns det både butik och andra samhällsviktiga funktioner trots sin närhet till fastlandet. Sveaborg är ett av Unescos världsarv – och en anrik försvarsfästning som började byggas redan 1748, då Finland var en del av Sverige och den stora fienden i öst krävde ett bra och stabilt försvar i Finska viken.

Tre styrelsemedlemmar från IPA Region Stockholm är i Helsingfors för att medverka på Nordic Capital Meeting 2021. IPA Köpenhamn har också skickat några av sina medlemmar till den finska huvudstaden, men kollegorna från Oslo och Reykjavik var tyvärr tvungna att ställa in sin närvaro på grund av en ökad Covid-19-smitta i sina länder. Mats är Stockholms ordförande och särskilt inbjuden till mötet – där viktiga frågor diskuteras för att knyta de nordiska huvudstäderna närmare varandra. Trots pandemin togs beslutet att ses fysiskt på plats – men hårda restriktioner med krav på vaccinering och munskydd inomhus skapar en säker miljö för deltagarna.

Mats, ordförande IPA Region Stockholm

Mats har varit medlem i IPA i 26 år och regionens ordförande i två omgångar. Sedan några år tillbaka blev han omvald och försöker förvalta sitt uppdrag med stort intresse och engagemang. Tyvärr har pandemin gjort att mycket av det han själv brinner för fått stå tillbaka och precis som för många andra ideella föreningar har det varit få aktiviteter för medlemmarna. När han gick med år 1995 så var det att resa och träffa andra medlemmar som lockade honom till föreningen – vilket förhoppningsvis blir lättare framöver när de flesta vaccinerat sig och smittan lagt sig något.

– Att vara en del av något större med fokus på vänskap mellan kollegor var så påtagligt och för mig var det ett enkelt val att bli medlem. IPA står för så många viktiga saker och jag är övertygad om att IPA:s grundsyfte träffar rätt hos många. Särskilt när det handlar om den sociala delen med att träffa andra kollegor och lära sig saker. Oavsett om man få ta del av nya kulturer eller se hur utländska kollegor arbetar, säger Mats.

Rundturen på Sveaborg fortsätter till det finländska Gränsbevakningsväsendets kontor – för en kortare introduktion av deras verksamhet. De svenska och danska vännerna följer med stort intresse vad som sägs. Därefter får gruppen kliva på sjöpolisens aluminiumbåt för en kortare färd tillbaka till hamnen i Helsingfors. Det blev en trevlig utflykt mellan det fullspäckade schemat med IPA-möten och studiebesök i den finska polisens verksamhet.

Väl i hamn fortsätter Mats berätta om sin roll i den svenska sektionens styrelse där han är vice president för National Professional Commission (PC) och ansvarig för IPA:s yrkesmässiga inriktning. Det handlar främst om frågor som rör medlemmarnas deltagande i internationella seminarier och konferenser. Sådant som IPA arrangerar i bildning- och utbildningssyfte. Mats handlägger även ansökningar till IBZ Gimborn och Young Police Officer Seminar (YPOS) samt ansökningar till Arthur Troops Scholarship (ATS).

– För mig är Gimborn något som vi kan vara stolta över att kunna erbjuda våra medlemmar. Det är inte många föreningar som har ett eget utbildningscenter med så pass bra kurser och seminarier och med en så tydlig koppling till vårt yrkesval. Att vi dessutom kan sponsra med pengar för att göra deltagandet ekonomiskt attraktivt är viktigt. Den nya kunskapen som många av deltagarna får med sig hem är ofta ovärderlig och erbjuds inte någon annanstans. Kan de dessutom använda och konkretisera vad de lärt sig i sitt vanliga jobb, så är det en vinst för både IPA och arbetsgivaren.

Mötesdeltagarna vid huvudstadsmötet träffas återigen – den här gången för att diskutera och delge varandra hur man försöker attrahera nya medlemmar till IPA, men kanske framförallt hur man skapar mervärde så att de som redan är medlemmar vill fortsätta vara kvar. Man märker att intresset är stort och när Allan från Köpenhamn berättar hur de lyckas rekrytera många yngre kollegor så blir de andra inspirerade. Mats kan direkt se att det skiljer sig hur man gjort mellan städerna och kan konstatera att Köpenhamn ligger några steg längre fram i arbetet för de yngre.

Birgitta och Mats från IPA Stockholm på Nordic Capital Meeting 2021.

– Vi har en stor spridning av yngre och äldre kollegor som är med i IPA Stockholm och det är naturligtvis så att olika saker tilltalar en beroende på ålder. Därför är det viktigt att vi har en bred portfölj med saker som intresserar alla oavsett ålderskategorier. I Köpenhamn till exempelvis har man haft en tradition av att åka skidor utomlands, främst till Östeuropa där man kunnat erbjuda fantastisk skidåkning till rimliga priser. Det verkar locka de yngre. Vi har precis fått veta att vid flera av deras resor så har över 50 medlemmar åkt med, vilket låter jättekul. Vi har fått många bra idéer från både Helsingfors och Köpenhamn och även diskuterat om vi ska göra liknande saker för våra medlemmar – kanske även tillsammans med de andra huvudstäderna. Det är en prövning för oss att både rekrytera nya och behålla de befintliga medlemmarna, vilket kanske låter som den utmaning som även Polismyndigheten står inför.

Mats vill gärna att medlemmar kommer med förslag på aktiviteter som IPA kan erbjuda för de andra, men även att man kan höra av sig om man vill hjälpa till med något.

– Vi pratar ofta i vår styrelse om hur man ska lyckas locka yngre kollegor att engagera sig inom IPA i Stockholm, men det är en utmaning då det finns så mycket annat som lockar. IPA har även en nationell utvecklingsansvarig som har i uppdrag att bredda inriktningen av IPA:s verksamhet. Denne går det att kontakta med förslag men annars går det bra att ta kontakt med mig eller någon annan i styrelsen i Stockholm.

Ett viktigt nationellt beslut som nyligen tagits är att godkänna alla anställda inom Polismyndigheten till att bli medlemmar inom IPA – vilket är något som Mats vill belysa.

– Det är viktigt för föreningens framtid eftersom vi kan bli fler, men även en självklar utveckling då vi har fler och fler civilanställda som gör polisiära arbetsuppgifter. Skillnaderna mellan kollegor med eller utan polisutbildning blir mindre och mindre inom Polisen – precis som i flera andra länder. Därför välkomnar jag alla polisanställda att söka till IPA – ju fler vi är desto roligare och mer givande har vi tillsammans.

Eftersom Mats ofta återkommer till resandet inom IPA – vilket han uttryckligen säger är det roligaste – så får han frågan vilket hans starkaste reseminne är.

– För några år sedan genomförde vi en fantastisk kryssning från New York till Halifax. Vi var 47 deltagare från Sverige och det var ett otroligt välkomnande i varje hamn som kryssningsbåten kom in i. Det var andra IPA-medlemmar från USA och Kanada som tog emot oss och visade både vänskap och generositet. Man fick många bra tips av kollegorna om vad man kunde göra på de olika platserna – beroende på intresse. Det var ett jättetrevligt minne och många av oss har nya vänner för livet.

Innan det är dags för att resa hem till Stockholm kan Mats konstatera att huvudstadsmötet varit mycket framgångsrikt. Eftersom Köpenhamn och Oslo tidigare varit värdar har Stockholm nu tagit på sig att hålla i nästa Nordic Capital Meeting – vilket kommer ske hösten 2022.

– Det ska bli fantastiskt roligt att dela med oss av vår vackra huvudstad men även visa upp vad vi gör inom IPA, och hur polisen fungerar i Sverige. Förhoppningsvis är det några av våra medlemmar som vill vara med och träffa kollegorna från övriga Norden. Det här är exakt det IPA handlar om, tjäna genom vänskap.