Mats Lindberg

“Är du intresserad av att starta igång någon verksamhet inom IPA? Hör i sånt fall av dig till styrelsen.”