Om IPA Sverige

Fördjupad vänskap sedan 1958

Här kan du läsa mer om International Police Assocation, både i Sverige och utomlands.
Svenska sektionen bildades 1958 och två år senare hade vi 200 medlemmar.
År 2021 var vi drygt 5 300 medlemmar.
Image

Presidenten

Välkommen till International Police Association (IPA). Detta är världens största fritidsförening för aktiva och pensionerade polisanställda. Vi är över 372.000 medlemmar (år 2020) i 68 sektioner och 100 nationer spridda över alla världsdelar. I Sverige är vi 5.322 polisanställda som är medlemmar, indelade i sju regioner.

IPA bygger på vänskap mellan medlemmarna under mottot: ”SERVO PER AMIKECO” som på svenska betyder: ”TJÄNA GENOM VÄNSKAP”.

Jag vill även hälsa dig välkommen till vår nya hemsida. Här är det tänkt att du ska kunna läsa om det mesta som berör vår organisation.

Medlemmar i IPA står upp för mänskliga rättigheter. Dessutom möts vi i IPA utan att fundera över tjänstegrad, språk, religion eller kön. Naturligtvis blandar IPA sig heller inte i politiska frågor. Vi är som organisation erkända som rådgivare till rådet för ekonomiska och sociala frågor i FN och konsulteras i frågor av UNESCO m.fl.

Svenska IPA har idag en hjälpverksamhet i formen av en fond – IPA stödfond, som betalar ut stöd till anhöriga till polisanställd som omkommit eller polisanställd som drabbats av fysisk eller psykisk skada eller annan olägenhet till följd av tjänsteutövning.

Till “polisseminarier” på IBZ Schloss Gimborn – IPA:s utbildningscentrum – i Tyskland kan du anmäla dig efter eget intresse och önskan. Seminarierna är tjänstenära ämnen som du inte hittar på någon polishögskola. Seminarierna är öppna för alla med intresse för polisfrågor. Du som är medlem i IPA kan få stipendium vid deltagande.

Tycker du om att resa på egen hand, kan IPA hjälpa dig med kontakter och adresser. Det ger dig tillfälle att fördjupa dina språk-, kultur- och tjänstekunskaper eller en hobby i kontakten med medlemmar i eller utanför Sverige. Genom IPA kan du boka boende på IPA-husen som är ett tryggt och billigt boende inom och utom landet. Vill du resa i grupp finns resor till intressanta resmål eller vänskapsträffar runt om i världen.

Internationella IPA har ett digitalt nyhetsbrev som kommer varje månad och som hittas här på hemsidan. I detta nyhetsbrev finns aktuell information, nyheter och länkar till aktiviteter. 

Våra familjer kan delta i de flesta aktiviteter IPA arrangerar, varför medlemskapet öppnar upp många möjligheter. Dina barn kan som exempel delta i ungdomsutbyten och ungdomsmöten.

Som medlem i IPA får du från och med år 2021 ett digitalt medlemskort som ger dig kontakter i nästan hela världen. Önskar du få ett fysisk kort är även detta möljligt mot en liten kostnad .

Som medlem ska du i en nära framtid kunna skapa en inloggning här på hemsidan, med tillgång till föreningens medlemssidor. Men det kommer implementeras först i hemsidans nästkommande version.

Möjligheterna är nästan obegränsade och den vänskap du möter kan aldrig mätas i pengar. IPA-medlemskapet kan vara din livlina och möjlighet.

IPA är en fantastisk organisation, som sedan sin start 1950 fört samman polisanställda i alla åldrar till att mötas och utbyta erfarenheter, kunskap och vänskap.

Det är bara du själv som sätter gränser!

En främling idag – din vän i morgon!

Välkommen!

Ivan Sokolowski
Nationell President