Om IPA Sverige

Fördjupad vänskap sedan 1958

Här kan du läsa mer om International Police Assocation, både i Sverige och utomlands.
Svenska sektionen bildades 1958 och två år senare hade vi 200 medlemmar.
År 2021 var vi drygt 5 300 medlemmar.

Kort historik om den svenska sektionen inom IPA

När Svenska sektionen bildades 1958 i Malmö förekom till en början ingen indelning i mindre organisationsområden, utan hela landet fungerade som en enhet. Efter ett par år, 1960, då medlemsantalet var ca 200 , skedde en viss områdesindelning då s.k. länskretsar bildades. Den första var “Östergötlands läns krets av International Police Association”, vilken tillkom 23 mars 1960. Samma år bildades liknande enheter i Malmö och Västmanland.

År 1962 bildade Göteborg och Stockholm länskretsar inom IPA och 1966 Halland. Länskretsar för Södermanland, Uppsala och Gävleborg bildades 1972.

I korthet har under årens lopp följande förändringar av organisationen skett:

1958IPA Svenska sektionen bildas. Hela landet fungerar som en enhet.
1960Ca 200 medlemmar. Länskretsar bildas; Östergötland, Malmöhus, Västmanland.
1965Riksförsamlingsmöte i Malmö.
1968Riksförsamlingsmöte i Malmö.
1971Riksförsamlingsmöte i Halmstad.
1962-1972Fler egna länskretsar bildas; Göteborg och Stockholm, Halland -66, Södermanland, Uppsala och Gävleborg -72.
Benämningen “regioner” införs.
1974Riksstämma i Eskilstuna.
1975Extra Riksstämma i Göteborg; beslut om att regionerna, enligt ovan, skall betecknas med nummer 1-9.
1977Nationell kongress i Halmstad samt en extra kongress i Örebro.
Världskongressen hålls i Göteborg. Sveriges konung Carl XIV Gustaf inviger kongressen på plats. Roy Strangnér väljs till president för IPA Sverige.
1980Kongress i Uppsala.
IPA Sverige har cirka 2 200 medlemmar. Dåvarande Region 9 (W X Y Z AC BD), det vill säga de sex nordligaste länen, delas upp i två regioner, 9 och 10.
En ny region 10 bildas av län AC och BD. Lokala grupper börjar bildas – i inledningen spontant – så småningom sanktionerat genom ändring av stadgarna.
1982Roy Strangnér väljs in som vice president i internationella Permanent Executive Bureau (PEB).
1983Kongress i Malmö.
1986Kongress i Stockholm.
1988På världskongressen i Rotterdam väljs Roy Strangnér som ny internationell president.
1989Kongress i Sundsvall.
1990Ny regionindelning bildas – region 1-9. Huvudsyftet i förändringen är att ge respektive region ett bättre rekryteringsunderlag och en bättre geografisk struktur.
Region 1 (ändrades inte)
Region 2 (län G och N) – utökas med F och H från Region 4.
Region 3 (O P R S) – län S överförs till Region 7.
Region 4 (E F H) – F och H överförs till Region 2. D och T tillkommer från Region 5.
Region 5 (D och T) – D och T överförs till Region 4. C och X tillkommer från Region 8 respektive Region 9.
Region 6 (ändrades inte)
Region 7 (U) – län S och W tillförs från Region 3 respektive Region 9.
Region 8 (C) – län C överförs till Region 5. Y och Z tillkommer från Region 9.
Region 9 (tidigare region 9 flyttas till andra regioner. Region 10 blir nya region 9)
Region 10 (AC och BD) ändrar beteckning till Region 9.
1992Kongress i Kalmar.
1995Kongress i Höllviken.
1998Sektionen fyller 40 år. Kongress i Malmö.
2001Kongress i Sunne.
2004Kongress i Östersund.
2007Kongress i Gällivare.
2008Sektionen fyller 50 år och det blir ett stort firande i Malmö.
2010Kongress i Göteborg den 22 maj. May-Britt Rinaldo blir ny president för IPA Sverige.
2013Kongress i Rättvik.
2015Svenska sektionens president May-Britt Rinaldo väljs in i IPA International Executive Board som ordförande för Professional Commission.
2016På kongressen i Borås togs beslut om ny regionindelningen som följde Polismyndighetens nya organisation med sju regioner. Även namnen ändrades från siffror till samma regionbenämning som polisens.
IPA-medlemmen Maria Appelblom tilldelas det hedervärda IPA World Police Prize av The International Executive Board för sina insatser för mänskliga rättigheter och jämställhetsfrågor.
2018Sektionen fyller 60 år och det blir återigen ett stort firande i Malmö med många utländska gäster.
2019May-Britt Rinaldo Ronnebro blir ny generalsekreterare för IPA International Executive Board vid världskongressen i Dubrovnik.
2020Kongress i Ullared. Ivan Sokolowski väljs som ny president för IPA Sverige.