Om IPA Sverige

Fördjupad vänskap sedan 1958

Här kan du läsa mer om International Police Assocation, både i Sverige och utomlands.
Svenska sektionen bildades 1958 och två år senare hade vi 200 medlemmar.
År 2021 var vi drygt 5 300 medlemmar.

IPA Stödfond – för dig som är polisanställd

IPA Stödfond har till ändamål att till polisanställd eller dennes familj lämna stöd när polisanställd omkommit eller drabbats av fysisk eller psykisk skada eller annan olägenhet till följd av tjänsteutövning. IPA stödfond är underställd Svenska sektionen och handläggs av Social Commission.

För att söka bidrag från fonden så skall du fylla i ansökningsblanketten

Fondens stadgar finns här.

Thomas Modigh
Vicepresident och ordförande för Socio Cultural Commission
IPA Sverige
vicepresident_scc@ipa-se.org