IPA Sverige – vårmöte 2021

Hem » Aktuellt » IPA Sverige – vårmöte 2021

Härmed bjuds sektionsstyrelsens ledamöter och representanter från regionerna in till vårmöte 2021. Regionerna är även välkomna att bjuda in medlemmar som observatörer.

Mötet sker digitalt via Jabber. En särskild kallelse till vårmötet med innehållandes uppkopplingsuppgifter har skickats ut till regionernas funktionsbrevlådor den 18 mars, 2021.

Varje enskild styrelseledamot och region ansvarar för att de finns representerade vid styrelsemötet.

Verkställande utskottet vill påminna om att skriftliga rapporter (i word- eller pdf-format) ska vara distribuerade senast den 25 maj, 2021 via e-post till generalsekreteraren.

Det förutsätts att regionernas representanter informerar sina observatörer och förser dem med material som rör mötena.

Väl mött!

Gävle 2021-03-18

K. Andersson
Generalsekretare

Datum

29 maj, 2021
kl 09.00 – 15.00

Plats

Digitalt

Mer information

Samtliga ledamöter i sektionsstyrelsen samt representanter för regionerna är kallade

Kontakt

sweden@ipa-se.org