» IPA

Svenska sektionen                                              

 

Välkommen till IPA-Sweden!

IPA Svenska sektionen är vårt officiella svenska namn på vår sektion som utgör en av de över 60 sektioner/länder, som tillsammans är

International Police Association

 

                                                       

Är du intresserad av att läsa mer om vår sektion, klicka på rubrikerna i högerspalten.

IPA Svenska sektionen bildades redan 1958 och har idag nästan 8000 medlemmar. Alla är tjänstgörande eller pensionerade poliser och vårt medlemsantal ökar stadigt.

Svenska sektionen har en vald styrelse där en representant från IPA:s sju regioner ingår. Dessa träffas två gånger per år. Den löpande verksamheten sköts av ett verkställande utskott bestående av president, generalsekreterare och sektionskassör. Vart fjärde år sker en kongress där ledmöterna väljs. Idag består styrelsen av 13 personer.

Sektionens styrelse har två vicepresidenter som var och för sig är ansvarig för de två kommissionernas verksamheten. De är den professionella, den sociala och kulturella kommissonen.

Professional Commission (PC) arbetar med frågor som handlar om föreningens stadgar, det vill säga i stort hur sektionen, regionen och grupper ska arbeta. En stor insats görs genom medverkan på IPA:s egna slott, Schloss Gimborn, utanför Köln. Information om Gimborn och de seminarier som erbjuds kan du läsa om under IPA World och Gimbornfliken. Dessutom handlägger PC sådant som rör sektionens yrkesmässiga inriktning, graden av föreningens samröre med polisens verksamhet samt regler för sektiones IT-verksamhet. PC samarbetar också med den internationella kommissionen med samma inriktning.Det kan gälla att besvara enkäter om t.ex. polisens åtgärder i olika sammanhang med anknytning till IPA:s fundament såsom FN:s deklartion om mänskliga rättigheter, polisens gradbeteckningar, lagstiftning. etc.

Socio Cultural Commission (SCC) arbetar med frågor som rör medlemmarnas kulturella  och sociala utbyte.  Ytterligare arbetsuppgift är att samordna och sköta uttagning av de IPA ungdomar som ska representera svenska sektionen i IYG, International Youth Gathering som sker varje år ute i världen. Kommissionen arbetar med frågor som rör IPA:s sociala engagemang. SC handlägger våra fadderbarn (fn. 5 barn) i SOS-barnbyar.

IPA svenska sektionens har inom sitt område två IPA-hus. Dessa sorterar under SCC. Mer om Getakärr, Varberg och Gävle-lägenheten finns under flicken IPA hus. IPA och SCC erbjuder en mängd andra boenden inom Sverige. Under SCC ansvar ligger också alla sportsevent och vänskapsveckor som flitigt erbjuds runt om i IPA världen. 

 

 

 

 

X
Loading