» Styrelse Region Öst

IPA Region Öst styrelse

Bengt Sjöberg
Ordförande

Carina Wall
Sekreterare

Roger Larsson
Kassör

Raoul von Carlsburg
Ledamot

Peter von Carlsburg
Suppleant

Att: Bengt Sjöberg
Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 LINKÖPING

E-post: ost@ipa-se.org

Grupp Jönköping

Vilande 

Grupp Värnamo

Vilande 

Grupp Östergötland

Carina Agnevik
Ordförande
E-post: carina.agnevik@polisen.se

Kerstin Sjöberg
Sekreterare

Gunnel Rostov
Kassör          

Bo Magnusson
Ledamot

Jan Quist
Ledamot 

Att: Carina Agnevik
Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 LINKÖPING

Telefon: 010-566 50 06

 

 

 

 

 

 

 

X
Loading