» Styrelse Region Öst

IPA Region Öst styrelse

Anders Garpenhag
Ordförande

Carina Agnevik
Vice ordförande

Raoul von Carlsburg
Sekreterare

Mikael Månsson
Kassör

Peter von Carlsburg
Suppleant

IPA Region Öst
Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 LINKÖPING

E-post: region4@ipa-se.org

Grupp Jönköping

Vilande 

Grupp Värnamo

Vilande 

Grupp Östergötland

Carina Agnevik
Ordförande

Kerstin Sjöberg
Sekreterare

Gunnel Rostov
Kassör          

Bo Magnusson
Ledamot

Jan Quist
Ledamot 

IPA Östergötland
Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 LINKÖPING

Telefon: 010-566 50 06

Grupp Karlskoga

Andreas Pettersson
Ordförande 

Caroline Pont
Sekreterare

Per Bervenståhl
Kassör

Niklas Stenval
Ledamot

Catharina Lilja
Ledamot

Andreas Norling
Ledamot

Daniel Lenart
Ledamot

Att: Caroline Pont
IPA Karlskoga
Värmlandsvägen 25
691 23 KARLSKOGA

E-post:  thomas.palonen@polisen.se  
Telefon: 0705-63 21 03

Grupp Örebro län

All information från IPA grupp Örebro län finns på Intrapolis. Har du inte tillgång till Intrapolis så skriv till ordföranden Stefan Romell på e-post: ipa.orebro@telia.com


 

 

 

 

 

 

 

X
Loading