» Ansökan till ungdomsmöte i Tjeckien 2020

International Youth Gathering 2020. 

                 International Youth Gathering 2020

 

                                     

 

2020 års ungdomsmöte hålls i Tjeckien från den 8 augusti till den 22 augusti. Barn eller barnbarn till IPA-medlem är behörig att ansöka. Sökande skall vara mellan 16-17 år. För att kunna deltaga på mötet måste man ha fyllt 16 år senast den 8 augusti 2020 och man får inte fylla 18 år förrän tidigast den 23 augusti 2020. Sökanden skall själv skriva en ansökan där hon/han berättar om sig själv, intressen, ev. aktiviteter och varför man vill åka. Ansökan ska vara skriven i ett mail som ett bifogat dokument i Word format. Med ansökan skickas också en kopia på pass eller id-kort.

En uttagningsgrupp läser ansökningarna och två ungdomar kommer att anmälas till ungdomsmötet, även en reserv tas ut. I ansökan skall finnas uppgift om kopplingen till IPA medlem, det vill säga medlemsnummer alternativt personnummer så vi kan bekräfta medlemskapet i IPA. Skicka med uppgifter om hemadress, mailadresser och telefon till både sökande och föräldrar (mobiler och eventuell fast telefon). Efter uttagningen skall diverse handlingar fyllas i av föräldrar och den unge. De underskrivna och ifyllda handlingarna vidarebefordras av IPA Svenska sektionen till värdlandet.

IPA svenska sektionen står för deltagaravgiften där allt ingår på plats. Deltagaren får själv bekosta resan till och från Tjeckien (ev. fickpengar, reseförsäkring). Vissa IPA regioner kan eventuellt betala ett resebidrag till deltagaren, därför kan det vara idé att kontrollera med regionstyrelsen, där förälder är medlem, om så är fallet. Deltagaren skall efter mötet skriva en reserapport med fotografier som skickas till undertecknad senast tre veckor efter hemkomsten.

International Youth Gathering är självklart helt alkohol, drog och tobaksfritt. Den unge är ”ambassadör” för Sverige och IPA Sverige med det ansvar det innebär.

Ansökan skall vara inkommen senast fredag den 7 februari 2020 och mailas till: vicepresident_scc@ipa-se.org

Inga ansökningar kan skickas direkt till värdlandet.

 

Välkommen med din ansökan och chansen till en oförglömlig upplevelse i Tjeckien.

Thomas Modigh

Ordförande Socio and Cultural Commission
IPA Svenska sektionen

 

X
Loading