» Angående resebidrag

World Police & Fire Games i Chengdu Kina

RESEBIDRAG World Police and Fire Games, augusti 2019, Chengdu Kina

IPA Sverige avsätter 10,000 kronor till resebidrag att fördelas till tävlande IPA-medlemmar i WPFG 2019.

Beloppet fördelas mellan de sökande med en max utbetalning per tävlande IPA-medlem om 1,000 kronor.

Resebidrag betalas inte ut till medresenär eller i samma resa turistande medlem.

Din ansökan ska innehålla namn, personnummer, adress, tfn, e-postadress, IPA medlemsnummer. Vilken sport du ska delta i och kopia på anmälan samt beräknad resekostnad.

Ansökan skickas till e-post sweden@ipa-se.org senast 15 april 2019.

Medlem som erhåller bidrag förbinder sig att återbetala beloppet om inte resan och tävlingen genomförs. Resultatet av tävlingen meddelas och gärna bild från WPFG med kort berättelse önskas senast 15 september 2019 på e-post till Thomas Modigh vicepresident_scc@ipa-se.org

För den som funderar på att deltaga i framtida WPFG och önskar resebidrag från IPA Sverige så finner ni medlemsansökan här.

Eventuella frågor besvaras av vicepresident Thomas Modigh via e-mail vicepresident_scc@ipa-se.org.

Resebidrag - ansökningsblankett hämtas här.

Sektionsstyrelsen

X
Loading