» International Youth Gathering 2019

Sista ansökningsdag är 10 januari 2019

2019 års ungdomsmöte hålls i Kroatien från den 3 augusti till den 17 augusti. Barn eller barnbarn till IPA-medlem är behörig att ansöka. Sökande skall vara mellan 16-17 år, den unge får inte fylla 18 år under tiden för ungdomsmötet. Den unge skall själv skriva en ansökan där hon/han berättar om sig själv, intressen, ev. aktiviteter och varför man vill åka. Ansökan ska vara skriven i ett mail med bifogat dokument och gärna med ett porträttfoto.

En uttagningsgrupp läser ansökningarna och två ungdomar kommer att anmälas till ungdomsmötet, även en reserv tas ut. I ansökan skall finnas uppgift om kopplingen till IPA medlem, det vill säga medlemsnummer alternativt personnummer så vi kan bekräfta medlemskapet. Skicka med uppgifter om hemadress, mailadresser och telefon till både sökande och föräldrar (mobiler och eventuell fast telefon). Efter uttagningen skall diverse handlingar fyllas i av föräldrar och den unge. De underskrivna och ifyllda handlingarna vidarebefordras av IPA Svenska sektionen till värdlandet.

IPA svenska sektionen står för deltagaravgiften där allt ingår på plats. Deltagaren får själv bekosta resan till och från Storbritannien (ev. fickpengar, reseförsäkring). Vissa IPA regioner kan betala ett bidrag till deltagaren, därför kan det vara idé att kontrollera med regionstyrelsen, där förälder är medlem, om så är fallet. Deltagaren skall efter mötet skriva en reserapport och fotografier som skall överlämnas till undertecknad senast tre veckor efter hemkomsten.

International Youth Gathering är självklart helt alkohol, drog och tobaksfritt. Den unge är ”ambassadör” för Sverige och IPA Sverige med det ansvar det innebär.

Ansökan skall vara inkommen senast torsdag den 10 januari 2019 och mailas till: vicepresident_scc@ipa-se.org

Inga ansökningar kan skickas direkt till värdlandet.

Välkommen med din ansökan och chansen till en oförglömlig upplevelse i Kroatien.

Thomas Modigh
Ordförande Social Cultural Commission
IPA Svenska sektionen

X
Loading