» Vänskapsresa

Vänskapsresa till Lincolnshire i Storbritannien i Arthur Troop anda i maj 2018.

IPA region syd har fått en inbjudan om att inleda ett samarbete mellan IPA UK och IPA region syd. Tanken är att skicka en svensk polis under 40 år till Lincolnshire i Storbritannien för ett polisiärt erfarenhetsutbyte mellan kolleger från respektive länder.

För att du ska få resa måste du vara polis och IPA medlem samt vara under 40 år. Resan bekostas av IPA region syd och IPA Sverige och uppehälle står IPA UK för. Fickpengar ordnar du själv. Tanken är att du vid ett senare tillfälle ska ta hand om en kollega från England under ett motsvarande besök i Sverige. Din motprestation blir att ta hand om denne kollega från UK. Du skall också skriva en reseberättelse om det du upplevt under ditt besök i Storbritannien.

Resans längd bör vara 4-5 dagar men det finns utrymme att förlänga eller förkorta efter diskussioner mellan länderna. IPA region syd beslutar hur länge resan får pågå.

Låter detta intressant? Tveka då inte att fylla i ansökningsformuläret (pdf-fil) som du skickar in på nedanstående adress. Har du frågor så hör av dig till IPA region syd på mail adress syd@ipa-se.org.

IPA region syd
Thomas Modigh/ ordförande

X
Loading