» Samarbete mellan IPA region Syd och Polisregion Syd

Nyhet från IPA region syd.

IPA Region Syd och Polisregion Syd har avtalat om ett samarbete för att lättare kunna främja IPAs verksamhet och vad det står för och samtidigt ge möjlighet för Poliser, som är IPA medlemmar möjlighet till förkovring och kompetensutveckling genom deltagande vid olika seminarium.

IPA har sedan länge ett utbildningscenter på slottet Gimborn i Tyskland där man kan delta i olika seminarier och utbildningar med föreläsare från hela världen.

För att fler ska få möjlighet att deltaga kommer IPA Region Syd att årligen dela ut två stipendier till IPA medlemmar som efter ansökan till IPA region Sverige kan få möjlighet att deltaga på IBZ Gimborn. IPA Sverige kommer att stå för seminarieavgiften inklusive husrum, måltid och halva resekostnaden och IPA region syd kommer att stå för den andra halvan av resekostnaden. Polisregionen Syd kommer att ge möjlighet till tjänstledighet med full lön under resa och seminarium för de dagar stipendiaten skulle varit i tjänst om ledigheten godkänns av närmsta chef. Ansökan av stipendiet skickas till IPA region syd senast den 28 februari 2018. Beslut om uttagning sker vid ett styrelsemöte efter detta datum.

IPA Sverige ger också årligen stipendiat till unga polisers seminarium (YPOS) till två medlemmar som representerar IPA Sverige. Om medlemmen kommer från IPA Region Syd kommer Polisregion Syd att ge tjänstledighet med full lön för de dagar denne skulle varit i tjänst under resa och seminarium om ledigheten godkänns stipendiatens närmsta chef. IPA Sverige och IPA region syd kommer att stå för resekostnader och seminarieavgifter. För att få ersättning krävs en motprestation genom att man förbinder sig att skriva ett reportage om mötet och om de upplevelser man haft. Uttagning till detta evenemang sker via IPA Sverige.

Har du frågor eller funderingar så skriv till syd@ipa-se.org
Styrelsen IPA region syd/ E.U Thomas Modigh, ordförande

X
Loading