» International Youth Gathering 2017 i Sydafrika

Två ungdomar har valts ut att representera Sverige

International youth gathering 2017 i Sydafrika

Uttagningen till ungdomsmötet i Sydafrika är nu färdig.

De två ungdomar som kommer att representera Sverige är Emmy Kemvik dotter till Mikael Kemvik, medlem i region Syd och Jacob Granqvist, son till Mattias Granqvist som är medlem i region Öst.

Som reserv utsågs Jonna Thakén, dotter till Ulrika Thakén medlem i region Mitt.

Totalt var det fyra sökanden till två platser som alla skrev fina redogörelser om sig själv och anledning till varför de sökte till IYG 2017. Avgörandet gjordes genom lotteridragning.

Thomas Modigh
Vice president/ chair Social Cultural Commission
IPA Sweden
vicepresident_scc@ipa-se.org
 

 

X
Loading