» Medlemskort 2017

Utskick av medlemskort för 2017

Medlemsansvarig i IPA  Sverige meddelar att medlemskort för 2017 kommer skickas ut med start under vecka 2 och fortsätta under vecka 3. 

Alla medlemsärenden
Ansökan om medlemskap eller uppsägning sköts via email sweden@ipa-se.org.

Det är dock för sent att säga upp medlemskapet för 2017. Det beror på att medlemskort för 2017 är på väg samt att avdrag för medlemsavgiften för i år redan är översänt till Nordea som sköter detta. Uppsägning av medlemskap ska ske senast 1 november året före på grund av administrationen runt medlemskort och avgiftsavdrag.

Säger man upp sitt medlemskap nu så är man medlem året ut så upphör det i och med årsskiftet 2017/2018.

Thomas Petersson
Medlemsregisteransvarig

 

X
Loading