» International Youth Gathering 2017

2017 års ungdomsmöte hålls i Sydafrika.

International Youth Gathering 2017

2017 års ungdomsmöte hålls i Sydafrika från 29 juli till 13 augusti. Barn eller barnbarn till IPA-medlem är behörig att ansöka. Sökande skall vara mellan 16-17 år, den unge får inte fylla 18 år under tiden för ungdomsmötet. Den unge skall själv skriva en ansökan där hon/han berättar om sig själv, intressen, ev. aktiviteter och varför man vill åka.

En uttagninsgrupp läser ansökningarna och två ungdomar att anmälas till ungdomsmötet, även en reserv tas ut. I ansökan skall finnas uppgift om kopplingen till IPA medlem, det vill säga medlemsnummer alternativt personnummer så vi kan bekräfta medlemskapet. Skicka med uppgifter om hemadress, mailadresser och telefon till både sökande och föräldrar (mobiler och eventuell fast telefon). Efter uttagningen skall diverse handlingar fyllas i av föräldrar och den unge. De underskrivna och ifyllda handlingarna vidarebefordras av Thomas Modigh till värdlandet. Det är därför viktigt med kontaktuppgifterna.

IPA svenska sektionen står för deltagaravgiften där allt ingår på plats. Familjen får själv bekosta resan till och från Sydafrika (ev. fickpengar, reseförsäkring). Vissa IPA regioner kan betala ett bidrag till deltagaren, därför kan det vara idé att kontrollera med medlemmens regionstyrelse om så är fallet.

International Youth Gathering är självklart helt alkohol, drog och tobaksfritt. Den unge är ”ambassadör” för Sverige och IPA Sverige med det ansvar det innebär.

Ansökningen skall vara inkommen senast lördagen den 31 december 2016 och mailas till: vicepresident_scc@ipa-se.org
Inga ansökningar kan skickas direkt till värdlandet.

Välkommen in med ansökan och chansen till en oförglömlig upplevelse i Sydafrika.

Thomas Modigh

Ordförande Social Cultural Commission
IPA Svenska sektionen

Bilaga: Program för International Youth Gathering 2017

X
Loading