» Vårmöte och kongress i Borås 20-22 maj, 2016

Information för deltagare

Vårmöte och kongress i Borås 20-22 maj, 2016

Information angående Vårmöte och Kongressen har gått ut till samtliga Regioner samt publicerats på IPA Sveriges Facebook-grupp. Vill du du närvara denna helg, ta kontakt med din Region för inbjudan samt program. Observera att själva anmälan om deltagande ska sedan skickas till Region 3 (region3@ipa.se.org).

Punkter på dagordningen för vårmötet emotses senast söndagen den 1 maj 2016 till e-postadress: sweden@ipa-se.org.

Alla handlingar (årsmötesprotokoll, konstituering, verksamhetsberättelse, räkenskaper och revisionsberättelse) ska vara sweden@ipa-se.org tillhanda 15 april.

Utskick av förslag till dagordning för vårmötet samt kongressen sker vecka 18, 2016.

Motioner till kongressen ska vara inlämnade till respektive Region senast 10 april, 2016.

Mall för motioner finns här.

 

 

 

X
Loading