» Region Väst

IPA Region Väst

Regionen består av Västra Götalands län och Hallands län

 

 


 

Till minne över IPA-hus Ryfors

 

 Egendomen Ryfors bestod 1981 av 38 hus, som hade stått tomma under en lång tid. Vissa hus var i dåligt skick. Ägaren John-Henry Sager, som bodde i Stockholm, hade fått vetskap om en mängd inbrott i husen. Han var väldigt bekymrad och ringde då upp Polismästaren Jan Nilsson i Tidaholm.
 
 
Jan Nilsson som var väl insatt i problemen med alla inbrott, lade fram ett förslag till John-Henry Sager.
Jan berättade om International Police Association, där Jan var medlem, hur föreningen arbetade. Han föreslog att IPA kanske kunde ta över något av husen och göra det till ett IPA-Hus där kolleger från olika länder kunde komma och bo och att allt arbete med huset skulle ske helt ideellt.
 
 
John-Henry tyckte att förslaget var mycket bra och gav Jan uppdraget att fortsätta arbetet.
Jan Nilsson kontaktade Bengt Bergh som var ordf, i Reg. 3, som Ryfors tillhörde. Bengt blev intresserad och lade fram idén om ett IPA-Hus för regionsstyrelsen. Det blev ett positivt beslut under förutsättning att det fanns ett hus som kunde passa verksamheten. Hösten 1981 begav sig större delen av styrelsen till Ryfors för att titta på husen. Efter hand var det tre hus som var intressanta: Kuskahuset, Forsvillan och Smedbostäderna. Styrelsens val blev Smedbostäderna.
 
 
Västra smedbostaden, byggd 1860 och saknade vatten och avlopp. Östra smedbostaden byggd 1880 hade vatten och avlopp, så detta hus blev vår favorit. John-Henry Sager accepterade och det upprättades ett Nyttjanderättsavtal utan vederlag för tiden 1981-10-01 – 1991-10-01 genom Falköpings Tingsrätt och Skogssällskapet som förvaltare.
 
 
Senhösten 1981 började vårt arbete med att iordningsställa Östra Smedbostaden som innehöll 5 lägenheter. Arbetet pågick ända till 1983 då vi kunde börja med vår uthyrningsverksamhet.
Från 1983 hade vi öppet året runt. Beläggningen vintertid var inte så bra och vid ett flertal tillfällen frös vattenledningar sönder och det var mycket extra arbete. Från och med 1987 hade vi bara öppet under sommarsäsong från 1 maj – sista oktober. Vi hade bara kallvatten och ej duschmöjlighet annat än på campingen intill, under de första 10 åren.
 
 
Från 1991-10-01 – 2001-09-30 fick vi ett hyresavtal med Yvonne Sager-Johard. 9000:- för Östra Smedbostade och 3000:- för Västra Smedbostaden per år och summan skulle vara indexreglerad.
1992 installerade vi varmvatten och 2 duschar i uthuslängan. Allt löpte på enligt planerna och det blev bättre och bättre under hela vår 31-åriga epok.
 
 
1-maj helgen varje år hade vi öppnings och arbetshelg där vi var ca 20 pers. På hösten en stängningshelg. Vi har ställt upp med att vara stugvärdar varje helg. Gäster lämnar och nya kommer. Hela anläggningen ska skötas. Gräset klippas och rabatter ansas. Vi har haft kolleger från 21 olika länder som gäster på Ryfors. 
 
 
Men allt har sin tid. Vi fick inte med några yngre kollegor i verksamheten. Vi blev färre med tiden. 2012 hade 8 kolleger från gänget avlidit och det blev tyngre lass att dra för oss som var kvar.
2010 togs ett beslut i Reg 3 styrelse att Ryfors skulle läggas ner hösten 2012. Den 20 september 2012 skruvades IPA-Hus skylten ner och återlämnades till sektionsstyrelsen.
 
 
Det har varit en fantastisk tid med alla svenska och utländska kolleger med familjer som träffats och umgåtts på vårt kära Ryfors.
 
2013-01-28
Christer Herrlin.    
 

 

         
        

 

 Se hur fel det kan bli!  

 


 

X
Loading