» International Youth Gathering 2016 i USA

 2016-års Ungdomsmöte i Californien 

 

INTERNATIONAL YOUTH GATHERING 2016
 
2016 års ungdomsmöte blir i Los Angeles, Kalifornien, USA mellan den 16 juli till 30 juli. Barn eller barnbarn till IPA-medlem är behörig att ansöka. Sökande skall vara mellan 16-17 år, den unge får inte fylla 18 år under tiden för ungdomsmötet. Den unge skall själv skriva en ansökan där hon/han berättar om sig själv, intressen, ev. aktiviteter och varför man vill åka.
 
En uttagninsgrupp läser ansökningarna och två ungdomar får åka, även en reserv tas ut. I ansökan skall finnas uppgift om kopplingen till IPA medlem. Dvs. medlemsnummer alternativt personnummer så vi kan bekräfta medlemskapet . Skicka med uppgifter om hemadress, mailadresser och telefon till både sökande och föräldrar (mobiler & ev. fast telefon). Efter uttagningen skall diverse handlingar fyllas i av föräldrar och den unge. De underskrivna och ifyllda handlingarna vidarebefordras av Bengt Sjöberg till värdlandet. Det är därför viktigt med kontaktuppgifterna.
 
IPA svenska sektionen står för deltagaravgiften där allt ingår på plats. Familjen får själv bekosta resan till & från USA (ev. fickpengar, reseförsäkring). Vissa IPA regioner kan betala ett bidrag till deltagaren, därför kan det vara idé att kontrollera med medlemmens regionstyrelse om så är fallet.
 
International Youth Gathering är självklart helt alkohol, drog och tobaksfritt. Den unge är ”ambassadör” för Sverige och IPA Sverige med det ansvar det innebär.
 

Ansökningen skall vara inkommen senast torsdag den 1 oktober 2015 och mailas till bsjo@telia.com

Inga ansökningar kan skickas direkt till värdlandet.

 

Välkommen in med ansökan och chansen till en oförglömlig upplevelse i USA.
 
Bengt Sjöberg
Ordförande Cultural Commission
IPA Svenska sektionen

 

 

X
Loading