» IPA-medlem har hastigt gått bort.

Kollegan och IPA-medlemen Ingvar Fredriksson i Region 2 avled den 29 januari 2015.IPA-kollegan Ingvar Fredriksson
avled hastigt den 29 januari 2015 i en ålder av 68 år.
Ingvar var under 38 år medlem och verksam inom IPA. Han har varit ordförande i IPA Kronoberg och sekreterare i IPA region 2. Under åren 2001 - 2002 har han tillsammans med undertecknad byggt upp IPA-huset Silvereke i Tingsryd.
Ingvar har deltagit i IPA house managers meeting i Hamburg år 2002 och senast i Holland år 2012.
Ingvar drabbades av ett hjärtstopp och hans liv gick inte att rädda.
Ingvars bortgång är en stor förlust för IPA och våra tankar går till hans hustru Birgitta och övriga anhöriga.
 
Rolf Svahn
f.d. vicepresident i Svenska sektionen och ordförande i Region 2. 
 
 

 

X
Loading