» Upprop för dödade och skadade poliser!

Före den 15 februari vill vi ha ditt bidrag!

 

 

 

UPPROP

 

Den 7 januari 2015 utsattes tidningen Charlie Hebdo för en terrorattack. Tolv människor dödades och andra skadades. Dagarna efter dödades och skadades ytterligare människor i attacker och vid gisslandraman. Bland de dödade finns tre poliser, två män och en kvinna samt fem svårt skadade polismän. Alla är de offer för personer som inte respekterade FN-s rättigheter om rätten till liv och det fria ordet. Dessa kollegor betalade ett högt pris för att skydda dessa rättigheter.

 

IPA Frankrike cirkulerar ett upprop till alla IPA medlemmar där de vädjar om ekonomiskt bidrag till det tre dödade polisernas familjer och till de fem svårt skadade polismännen.

 

FN-s mänskliga rättigheter är grundstenen för IPA, rätten till liv och det fria ordet, varför IPA Sverige bidra med 300 Euro.

Det är nu öppet för dig fram till den 15 februari att som enskild IPA-medlem höja detta belopp genom ett frivilligt bidrag.

 

Välkommen med ditt bidrag till postgiro 531525-4.

Märk ditt bidrag med ”Charlie”.

 

För IPA Sverige/Sektionsstyrelsen

 

May-Britt Rinaldo                                                         Per Ekdén

President                                                                        Vice President

Sociala och humanitära stöd 

 

 

X
Loading