» IPA Ungdomsmöte 2014 i Frankrike

Nu är det dags att anmäla sig till nästa års möte för ungdomar mellan 16 - 17 år 

 

         Foto från 2013 års möte 

 Dags att skicka in ansökningar till ungdomsmötet International Youth Gathering i Frankrike 2014. Mötet är mellan 19 Juli och 2 Augusti. Ungdom i åldern 16-17 år som är barn eller barnbarn till IPA-medlem och som inte tidigare deltagit på ungdomsmötet kan ansöka. Man får inte fylla 18 år under tiden för mötet.

Den unge skall själv skriva en ansökan på engelska där sökande berättar lite om sig själv, intressen, aktiviteter och varför man vill åka på IYG. Det ska framgå hur sökande har koppling till IPA-medlem. En flicka och en pojke samt en reserv väljs utifrån ansökan. Det är ett krav att deltagarna efter mötet skriver om sina upplevelser efter ungdomsmötet.
IPA svenska sektionen står för deltagaravgiften för de båda svenska ungdomarna. Ansökan skall vara insänd senast den 20 Januari 2014 och skickas till ordförande Cultural Commission Bengt Sjöberg på email: bsjo@telia.com
 
 
En film och programmet finns att läsa på IPA Frankrikes hemsida www.ipa-france.org 

Välkommen med din ansökan!

Bengt Sjöberg

X
Loading