» Styrelse - Region Syd

IPA Region Syd styrelse  

Thomas Modigh
Ordförande

Eva Andersson
Sekreterare

Per Ahle
Kassör

Fredrik Wahlöö
Ledamot

Henrik Andersson
Ledamot

Camilla Persson
Ledamot

Thomas Wrahme
Ledamot

Birthe Parkhagen
Suppleant

Charles Dybdal
Suppleant

IPA Region 1
c/o Eva Andersson
Polismyndigheten
Region Syd, Polisområde Malmö
Lokalpolisområde Landskrona
205 90 MALMÖ

Telefon: 010-561 36 81

E-post: region1@ipa-se.org 

fd. Region 2 styrelse

Jan Aschan
Ordförande
E-post: jan.aschan@ipa-se.org

Håkan Sahlberg
Kassör

Hans Petersson
Ledamot

Att: Jan Aschan
IPA Region 2
Polismyndigheten
Polisen Växjö
Box 1211
351 12 VÄXJÖ

Grupp Carlskrona-Ronneby

Leif Ahlman
Ordförande
E-post: leif.ahlman@ipa-se.org

Claesåke Alfzon
Sekretare

Arne Palm
Kassör

Kurt Böhme
Ledamot

Göran Ståhl
Ledamot

Bengt Svensson Berg
Ledamot

Ulf Fridvall
Suppleant

IPA Grupp Carlskrona/Ronneby
c/o Claesåke Alfzon
Golfbanevägen 10, Karlskrona
373 01 RAMDALA

 

Grupp Kalmar

Daniel Johansson
Ordförande

Anna Hermansson
Sekreterare

Maragreta Anderzén
Kassör

Mattias Ahlberg
Ledamot          

Johan Jonsson
Ledamot          

Håkan Roupé
Ledamot          

Emelie Håkansson
Ledamot          

Emrik Stoeckman
Ledamot

Att: Daniel Johansson
IPA Grupp Kalmar 
Polismyndigheten
Polisen Kalmar
Box 923
391 29 KALMAR

Grupp Kronoberg

Jan Aschan
Ordförande
E-post: jan.aschan@ipa-se.org

Stefan Ingö
Sekreterare

Nico Stark
Kassör

Scott Goodwin
Ledamot

Att: Jan Aschan
IPA Grupp Kronoberg
Polismyndigheten
Polisen Växjö

 

Grupp Malmö

Charles Dybdal
Ordförande

Astrid Cronstedt-Rolf
Sekreterare

Magnus Fornell
Kassör

Anders Lindell
Ledamot

Håkan Gustavsson
Ledamot

Erik Nielsen
Ledamot

Joakim Eriksson
Ledamot

Maciej Grzechnik
Suppleant

IPA Grupp Malmö
c/o Charles Dybdal
Polismyndigheten
Region Syd
205 90 MALMÖ

Grupp Nordväst

Mats Härle
Ordförande

Eva Andersson
Sekreterare

Joel Almertz
Kassör

Paul Hurtig
Ledamot

Camilla Sandell
Ledamot          

Agnetha Jinnerstrand
Ledamot          

Thomas Wharme
Suppleant

Åsa Wulff
Suppleant        

Jens Plato
Suppleant


IPA Nordvästra Skåne
c/o Eva Andersson
Polismyndigheten
Region Syd, Polisområde Malmö
Lokalpolisområde Landskrona

 

Grupp Hässleholm

Veronica Gustavsson
Ordförande

Nicola Ivetic
Sekreterare

Henrik Larsson
Kassör

Robert Bein
Ledamot

Joakim Olsson
Ledamot

IPA Grupp Hässleholm
c/o Veronica Gustafsson
Polismyndigheten
Region Syd
Lokalpolisområde Hässleholm
Östergatan 19
281 32 HÄSSLEHOLM

Grupp Kristianstad

Gruppen är vilande

Grupp Karlshamn

Gruppen är vilande

 

 

 

X
Loading