» Styrelse - Sverige

Styrelsen - Svenska sektionen

Den svenska sektionen består av sju regioner. Varje region har en egen styrelse. Regionen kan själv avgöra om man vill dela upp verksamheten i IPA-grupper.

Svenska sektionen har en styrelse bestående av en president, generalsekreterare och sektionskassör som utgör det verkställande utskottet (VU)och sköter den löpande verksamheten. Styrelsen har dessutom en vald representant från varje region som besätter olika poster inom styrelsen.

Styrelsen väljs av kongressen och arbetar under en period om fyra år. Till styrelsen är också materialförvaltare, medlemsansvarig och kommunikatör knutna.

Officiell adress:
International Police Association
Svenska sektionen 
Box 429
401 26 Göteborg

Frågor relaterade till IPA kan alltid skickas till sweden@ipa-se.org.

Ivan Sokolowski 
President och Ordförande VU (President)
E-post: president@ipa-se.org

Kjell Andersson
Generalsekreterare (Secretary General)
E-post: secretarygeneral@ipa-se.org

Peter Tallinger
Sektionskassör (Treasurer)
E-post: treasurer@ipa-se.org

Pian Weirén
Kommunikatör (Communication Officer)
E-post: communication@ipa-se.org

Mats Lindberg
Vicepresident och Ordförande National Professional Commission (PC) (Vice President PC)
E-post: vicepresident_pc@ipa-se.org

Thomas Modigh
Vicepresident och Ordförande National Socio-Cultural Commission (SCC) (Vice President SCC)
E-post: vicepresident_scc@ipa-se.org

Thomas Petersson
Biträdande sektionskassör (Assistant Treasurer)
Medlemsansvarig (Membership)
E-post: asstreasurer@ipa-se.org

Kristina Söderström
Bitr. Generalsekreterare (Assistant Secretary General)
Resesekretare (National Travel Secretary)
E-post: asssecretarygeneral@ipa-se.org 
E-post: travelsecretary@ipa-se.org

Johan Alm
Utvecklingsansvarig (Member of National Board/Development)
E-post: development@ipa-se.org

Ulf Backman
Ledamot PC (Member of National Board/PC)

Lars-Ivar Joansson 
Ledamot PC (Member of National Board/PC)

Jan Aschan
Ledamot SC (Member of National Board/SCC)
E-post: jan.aschan@ipa-se.org

Britt Hermansson
Adjungerad IPA-shop (Promotion Officer/IPA Shop)
E-post: ipashop@ipa-se.org

Revisorer: Karl-Heinz Henriksson och Ingemar Arvidsson
Revisorssuppleanter: Björn Green och Anders Samuelsson

Valberedning: Stefan Löfberg (sammankallande), Elisabeth Hult och Eva Andersson.

X
Loading