» Hälsning från Presidenten

Vänskap över gränserna - bli medlem i IPA!

Välkommen till International Police Association (IPA) som är världens största fritidsförening för poliser. Vi är över 420.000 medlemmar i 66 sektioner och 100 nationer spridda över alla världsdelar. I Sverige är vi snart 8.000 poliser som är medlemmar, indelade i sju regioner.

IPA bygger på vänskap mellan medlemmarna under mottot: ”SERVO PER AMIKECO” som på svenska betyder: ”TJÄNA GENOM VÄNSKAP”.

Här på vår hemsida kan du läsa om allt som berör vår organisation och även hitta länkar till alla andra medlemsländer.

Medlemmar i IPA står upp för mänskliga rättigheter. I IPA möts vi utan att fundera över tjänstegrad, språk, religion eller kön. Naturligtvis blandar IPA sig inte i politiska frågor. Vi är som organisation erkända som rådgivare till rådet för ekonomiska och sociala frågor i FN och konsulteras i frågor av UNESCO m.fl.

Svenska IPA har idag fem fadderbarn i SOS barnbyar runt om i världen som du med din medlemsavgift hjälper till utbildning och att ge dem bättre villkor i vardagen. Utöver denna hjälpverksamhet har IPA Sverige två fonder – Assarfonden som betalar ut stöd till polisanställda som allvarligt skadats i tjänsten och Humanitära fonden som betalar ut bidrag till medlemmar som behöver extra stöd i svåra situationer.

Till “polisseminarier” på IBZ Schloss Gimborn – IPA-s utbildningscentrum – i Tyskland kan du anmäla dig efter eget intresse och önskan. Seminarierna är tjänstenära ämnen som du inte hittar på någon polishögskola. Seminarierna är öppna för alla med intresse för polisfrågor. Du som är medlem i IPA kan få stipendium vid deltagande.

Tycker du om att resa på egen hand, kan IPA hjälpa dig med kontakter och adresser. Det ger dig tillfälle att fördjupa dina språk-, kultur- och tjänstekunskaper eller en hobby i kontakten med medlemmar i eller utanför Sverige. Genom IPA kan du boka boende på IPA-husen som är ett tryggt och billigt boende inom och utom landet. Vill du resa i grupp finns resor till intressanta resmål eller vänskapsträffar runt om i världen.

IPA Sverige har ett digitalt Nyhetsbrev som om sänds ut till alla medlemmar som vi har privat email till. I detta Nyhetsbrev finns aktuell information och länkar till aktiviteter. 

Våra familjer kan delta i de flesta aktiviteter IPA arrangerar, varför medlemskapet öppnar upp många möjligheter. Dina barn kan som exempel delta i ungdomsutbyten och ungdomsmöten.

Som medlem i IPA får du ett medlemskort som ger dig kontakter i nästan hela världen.Du får också en inloggning med tillgång till hemsidans skyddade sidor. (Detta är inte möjligt i nuläget) Möjligheterna är nästan obegränsade och den vänskap du möter kan aldrig mätas i pengar. IPA-medlemskapet kan vara din livlina och möjlighet.

IPA är en fantastisk organisation, som sedan sin start 1950 fört samman poliser i alla åldrar till att mötas och utbyta erfarenheter, kunskap och vänskap. Det är bara du själv som sätter gränser!

En främling idag – din vän i morgon!
Välkommen!
May-Britt Rinaldo Ronnebro
President
 

 

X
Loading