» IPA Sverige

IPA Sverige

Bakgrund
Den 12 augusti 1949 fanns en kort artikel införd i den brittiska tidskriften Police review under titeln International police friendship, där författaren, som använde signaturen Ayttee, berättade om den framgång han haft med att etablera brevkontakt med Danmark, Norge, Sverige, Finland och Afrika. Han föreslog att sådana kontakter skulle kunna tas i mer organiserad form, och då även innefatta utbyte av semesterbesök och yrkeserfarenheter.

Detta var starten för International Police Association (IPA) . Mannen bakom artikeln var Sergeant Arthur Troop från Lincolnshire, England. IPA startade officiellt i England den 1 januari 1950. I maj, samma år, tillkännagavs att föreningen antagit ett emblem samt ett motto. Mottot var avfattat på esperanto och löd SERVO PER AMIKECO, vilket betyder TJÄNA GENOM VÄNSKAP.

Vad är IPA?
Sverige blev medlem av International Police Association den 21 augusti 1958. 1974, i samband med en kongress, skedde en del förändringar. Benämningen region antogs samtidigt med nya stadgar som föreskrev att sektionen skulle indelas i geografiska reg
ioner, dock inte fler än 10.

Svenska sektionens styrelse är sammansatt av representanter från samtliga regioner. Sektionsstyrelsen som är det verkställande organet, väljs vid en kongress som hålls vart tredje år.

Vid kongressen i Sundsvall 1989 antogs nya stadgar, vilka innebar att sektionen fr.o.m. 1 januari 1990 består av 9 regioner. Man ville med denna förändring uppnå att regionerna skulle vara ungefär lika stora till medlemsantalet. 1992 blev det tillåtet med associerande medlemmar från andra länder där IPA ännu ej är etablerat. 

Kongressen 2016 i Borås beslutade om nya stadgar och att sektionen från 2017 skulle vara indelad i sju IPA regioner motsvarande polismyndighetens indelning. 

Mål och uppgift
International Police Association är en oberoende organisation för medlemmar inom polisorganisationer världen runt, antingen i aktiv tjänst eller pensionerade och u
tan hänsyn till kön, ras, hudfärg, språk eller religion.
Målet för IPA är att skapa möjligheter till utbyte och kontakter med kolleger på en internationell, nationell eller lokal nivå. IPA har aldrig och kommer aldrig att blanda sig i politiska frågor. IPA ansluter sig till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948.

Vad ger IPA?
Att bli medlem i den största polisorganisationen i världen med över 420.000 medlemmar i 66 länder, ger dig och din familj bestående vänskaper. Res med organiserade resor, nationellt eller internationellt, i grupp eller ensam. Medlemskap ger också möjlighet till rabatterade priser inom olika hotelkedjor, parkeingsplatser mm.
Du kan läsa vår medlemstidning IPA-Polis på hemsidan och med möjligheten att logga in, kan du själv hitta en uppdaterad kontaktlista till alla sektioner och företrädare runt om i världen. Om du är på resa, kan det kännas säkert att, det i över 66 länder i världen alltid finns en IPA-medlem inom räckhåll.

Vad kan jag ge?
I en världsomspännade organisation som IPA, erbjuds ett nätverk av kontakter som ingen annan organisation kan erbjuda och du blir en länk i denna kedja. Behöver en kollega råd eller någon form av hjälp i ditt närområde, kan du ställa upp. Precis som du i din tur kan få hjälp av en medlem över nästan hela världen.  Du kan dessutom vidga dina barns möjligheter till kunskap och syn på livet genom IPA-vänner. IPA organiserar ett internationellt ungdomsmöte varje år där ungdomar från hela världen deltar. Inom IPA finns möjligheterna där tjäna genom vänskap är honörsord.

Bli medlem i IPA?
Den svenska sektionen är indelad i 7 regioner med över 40 lokala grupper. Som medlem i IPA knyts du till den grupp som ligger närmast din hemadress. Kontakta gärna din lokala grupp för vidare information.

MED IPA FINNS MÖJLIGHETERNA!

 

 

X
Loading