» Resguider

IPA Sverige har två fonder som man kan söka bidrag ifrån

Assarfonden har till ändamål att till polisanställda eller deras familjer lämna bistånd när polisanställd omkommit eller drabbats av skada i tjänsten. Assarfonden är underställd Svenska sektionen och handläggs där av Social Commission, som även utgör dess styrelse.

Humanitära fonden har till ändamål att till medlemmar eller deras familjer såväl inom som utom landet lämna stöd, hjälp och stipendier. Humanitära fonden är underställd Svenska sektionen och administreras av dess Social Commission, som även utgör fondens styrelse.

För att söka bidrag från någon av våra fonder så skall du fylla i ansökningsblanketten.

Thomas Modigh
Vicepresident/ Chairperson of the Socio Cultural Commission
IPA Sweden
vicepresident_scc@ipa-se.org

X
Loading