» Fonder

IPA Stödfond - för dig som är polisanställd

IPA Stödfond har till ändamål att till polisanställd eller dennes familj lämna stöd när polisanställd omkommit eller drabbats av fysisk eller psykisk skada eller annan olägenhet till följd av tjänsteuutövning. IPA stödfond är underställd Svenska sektionen och handläggs av Social Commission.

För att söka bidrag från någon av våra fonder så skall du fylla i ansökningsblanketten

Våra stadgar finns HÄR

Thomas Modigh
Vicepresident/ Chairperson of the Socio Cultural Commission
IPA Sweden
vicepresident_scc@ipa-se.org

X
Loading