» IPA förening med inflytande

 IPA interntionellt erkända - IPA förening med inflytande

 

 

International Police Association (IPA) har idag status som non-goverment (icke-statlig) organisation, vilket ger ett formellt internationellt erkännande. Föreningen bidrar till att öka förståelsen mellan människor och därigenom bidra till fred i världen. Detta finns också som en hörnsten i alla IPA-sektioners stadgar.  

Fram till september 2009 har IPA redan varit representerad vid dessa stora internationella organisationer:

- FN New York
- FN Wien
- FN Genève
- Organisation of American States (OAS) i Washington
 
I september 2009 röstades glädjande nog IPA in i UNESCO, vilket är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Huvudkontoret ligger i Paris där man anser att frivillig-organisationer spelar en viktig roll i det internationella samarbetet. UNESCO anser att IPA kan bidra till att hitta ett idealiskt sätt att involvera det civila samhället i sitt arbete och sprida sina ideal om etiska och demokratiska värderingar.
 
I skrivelsen från UNESCO daterad den 14 september 2009, har dess generaldirektör Koichiro Matsuura bl.a. skrivit i sitt erkännande: IPA är en väletablerad enskild organisation som har gedigen erfarenhet inom sitt expertområde.
 
 
 
IPA är alltså en förening med ett erkänt gott rykte internationellt, vilket vi som svenska medlemmar ska känna oss stolta över!
 
 
 
 
Lite fakta om UNESCO:
Skapades 16 november 1945, är Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur med säte vid Place de Fontenoy, 75007 Paris, och har mer än femtio fältkontor. UNESCO har 193 medlemsstater.

Dess mål är att "bidra till att upprätthålla fred och säkerhet i världen genom att främja, genom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, samarbete mellan nationer, allmän respekt för rättvisa, lag, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad vad gäller ras, kön, språk eller religion.”

Verksamheten delas in i fem huvudområden: utbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, kultur, kommunikation och information.

 

X
Loading