» Styrelse Region Nord

IPA Region Nord

fd. Region 8 Styrelse

Börje Öhman
Ordförande

Leif Karlsson
Sekreterare

Thomas Gutke
Kassör

Mats Sillerström
Suppleant

Kent Lundgren
Suppleant

Adress:  
IPA Region 8, c/o Börje Öhamn,
Polismyndigheten
Box 720, 851 21 Sundsvall

email: borje.ohman@polisen.se  
tfn: 010-5680156 

fd. Region 9 styrelse

Bo Sandström 
Ordförande

Ulf Backman 
Sekreterare

Lars Ivar Johansson 
Kassör och postmottagare 
E-post: region9@ipa-se.org

Ola Backe 
Ledamot

Grupp Sundsvall/Härnösand

Börje Öhman
Ordförande

Bert Norell
Sekreterare

Petter Källman
Kassör

Leif Karlsson
Ledamot

Christina Björk
Ledamot 

Adress:  IPA Grupp Sundsvall/Härnösand, co Bert Norell, Polismyndigheten i Västernorrland, Box 720, 851 21 Sundsvall.

email:   bert.norell@polisen.se   tfn: 010-5680124

 

 

 

 

Grupp Skellefteå

Mattias Wallström
Ordförande

Bo Sandström
Sekreterare

Ulf Backman
Kassör

 

Grupp IPA Örnen

Lena Martinell
Ordförande

Magnus Hägglund
Kassör

Urban Vestman
Ledamot

Jessica Bast
Ledamot 

Adress: 
IPA Grupp Örnen c/o Lena Martinell
Polismyndigheten
Ö-vik, Box 720,
851 21 Sundsvall.

email: lena.martinell@polisen.se     tfn 114 14

Grupp Jemt Club

Thomas Gutke
Ordförande

Elisabeth Olsson
Sekreterare

Bo Andersson
Kassör

Björn Nilsson
Ledamot

 

 

  

X
Loading