» Styrelse Region Nord

IPA Region Nord

Johan Pesula 
Ordförande

Åsa Mårtensson Heidenberg
Sekreterare

Mikael Ljungström
Kassör

Lars-Ivar Johansson
Ledamot

Leif Karlsson
Ledamot

Marianne Holmgren
Suppleant

Magnus Modig
Suppleant

Att: Åsa Mårtensson Heidenberg
Polismyndigheten
Box 707
831 28 Östersund

E-post: nord@ipa-se.org

Grupp Sundsvall/Härnösand

Johan Pesula
Ordförande

Börje Öhman
Sekreterare

Irene Hedlund
Kassör

Lennart Westberg
Ledamot

Krister Öst
Ledamot

Anderz Ohlsson
Suppleant

Leif Karlsson
Suppleant

 

 

 

 

Grupp Skellefteå

Mattias Wallström
Ordförande

Bo Sandström
Sekreterare

Ulf Backman
Kassör
E-post: ulf.backman@ipa-se.org

Cecilia Ramstedt
Ledamot

Mattias Wallström
Ledamot

Grupp Lappland

Ola Backe
Ordförande
E-post: backe.ola@gmail.com

Staffan Egervall
Sekreterare

Enar Jacobsson
Kassör

Per-Erik Turtola
Ledamot

Stig-Göran Gidlund
Ledamot

Lars-Ivar Johansson
Ledamot/ersättare

 

 

  

X
Loading