» Styrelse Region Stockholm

IPA Region Stockholm styrelse

Joakim Olsson
Ordförande
E-post: joakim.olsson@ipa-se.org

Johan Kust
Vice ordförande

Annette Berg
Sekreterare

Roger Östergren
Biträdande sekreterare

Birgitta Blomqvist
Kassör

Britt-Inger Kihlström
Ledamot
Klubbmästare, kontaktman SC och
pensionärskommissionen

Anna Lindholm
Marie Lissel
Klubbmästare

Stig Hagström
Pensionärskommissionen

E-post: region6@ipa-se.org

Grupp Gotland

Peter Sahlsten
Ordförande

Mikael Åslund
Vice ordförande

Roger Nyd
Sekreterare
E-post: roger.nyd@polisen.se

Ayman Aboulaich
Kassör

Jessica Larsdotter
Ledamot

Anders Kallo
Suppleant

Bernt Broe
Suppleant

Att: Roger Nyd
IPA Grupp Gotland
Polismyndigheten
Region Stockholm
Polisområde Gotland
Box 1153
621 22 Visby

Telefon: 0498-293514

 

 

X
Loading