» Styrelse Region Mitt

IPA Region Mitt styrelse

Anders Bywall
Ordförande

Kent Widing
Sekreterare

Urban Olsson
Kassör

Stefan Hamnstedt
Ledamot

Kristina Söderström
Ledamot

Stefan Löfberg
Ledamot

Jan-Olov Bäckman
Ledamot

Lise-Lott Rudolfsson
Ledamot

E-post: mitt@ipa-se.org

Grupp Uppsala

Kristina Söderström
Ordförande

Per Bucht
Sekreterare
E-post: pellebucht@hotmail.com

Urban Olsson
Kassör          

Marie Sandvik
Ledamot

Anders Bywall
Ledamot

Mats Friman
Ledamot

Anders Holm
Ledamot

Monika Lindblad
Suppleant

Grupp Gävleborg

Stefan Löfberg
Ordförande

Jan-Olov Bäckman
Vice ordförande 

Håkan Kvist
Sekreterare
E-post: hakan.kvist@polisen.se

Jill Björn
Kassör

Kjell Timmerholm
Ledamot

Nina Nordlinder Åberg
Ledamot

Sture Hofvenstam
Ledamot 

Grupp Västmanland

Kent Viding
Ordförande
E-post: vidingkent@gmail.com

Lise-Lott Rudolfsson
Sekreterare

Tomas Persson
Kassör

Olle Bröms
Ledamot

Åke Nellberg
Ledamot

Rolf Nilsson
Ledamot

Göran Sandberg
Ledamot

 

X
Loading