» Styrelse Region Mitt

IPA Region Mitt styrelse

Anders Bywall
Ordförande

Håkan Kvist
Sekreterare

Urban Olsson
Kassör

Stefan Hamnstedt
Ledamot

Kristina Söderström
Ledamot

Stefan Löfberg
Ledamot

IPA Region 5
c/o Håkan Kvist
Polismyndigheten
Region Mitt
Box 625
801 26 GÄVLE

E-post: region5@ipa-se.org

 

Grupp Uppsala

Kristina Söderström
Ordförande

Per Bucht
Sekreterare

Urban Olsson
Kassör          

Marie Sandvik
Ledamot

Anders Bywall
Ledamot

Karl Göran Jakobsson
Ledamot

Anders Holm
Ledamot

Mats Friman
Ledamot

IPA Uppsalagruppen
c/o Kristina Söderström
Polismyndigheten
Region Mitt
Box 3007
750 03 UPPSALA

Grupp Gävleborg

Stefan Löfberg
Ordförande 

Håkan Kvist
Sekreterare

Jill Nilsson
Kassör

Pernilla Andreasson
Ledamot

Miara Legl
Ledamot

Jan-Olov Bäckman
Ledamot

Sture Hofvenstam
Ledamot

IPA Gävleborg
c/o Håkan Kvist
Polismyndigheten
Region Mitt
Box 625
801 26 GÄVLE
 

Grupp Västmanland

Kent Viding
Ordförande

Lise-Lott Rudolfsson
Sekreterare

Tomas Persson
Kassör

Olle Bröms
Ledamot

Åke Nellberg
Ledamot

Rolf Nilsson
Ledamot

Göran Sandberg
Ledamot


IPA Grupp Västmanland
Hallonstigen 8, Sundänge

 

X
Loading